Các chiến lược giá cho hàng hóa là gì?

What are the pricing strategies for commodities?

#PricingsTrargety #PriceImpact

Giá cả chất lượng cao không chỉ có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi, mà còn cho phép khách hàng có tỷ lệ mua lại cao hơn!

 

01 Chiến lược định giá là gì

Chiến lược định giá, một thành phần rất quan trọng của hỗn hợp tiếp thị. Giá cả thường là một yếu tố quan trọng trong sự thành công hay thất bại của một thỏa thuận, và đó cũng là yếu tố khó khăn nhất trong hỗn hợp tiếp thị để xác định. Mục tiêu của giá cả doanh nghiệp là thúc đẩy bán hàng và có được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi các công ty phải xem xét không chỉ bồi thường chi phí, mà cả sự chấp nhận giá của người tiêu dùng, do đó chiến lược giá có đặc điểm của việc ra quyết định hai chiều giữa người mua và người bán. Ngoài ra, giá cả là yếu tố linh hoạt nhất trong hỗn hợp tiếp thị, có thể đáp ứng nhạy cảm với thị trường.

Ba vấn đề ra quyết định giá chính mà người bán phải đối mặt là: làm thế nào để định giá sản phẩm cho lần bán đầu tiên; Cách đặt giá của một sản phẩm với việc chuyển thời gian và không gian để đáp ứng nhu cầu của các môi trường và cơ hội khác nhau; Cách điều chỉnh giá và cách phản ứng với điều chỉnh giá của đối thủ cạnh tranh!

 

02 Nghiên cứu Vai trò của giá cả

Một số người nghĩ rằng giá cả chỉ là một con số, và có giá có nghĩa là có thu nhập. Đối với người bán, tận dụng nhận thức phi lý của người tiêu dùng về giá cả có thể là một công cụ cạnh tranh mạnh mẽ.

Giá nghiên cứu có làm gì không?

Một số người nghĩ rằng giá cả chỉ là một con số, và có giá có nghĩa là có thu nhập. Đối với các thương nhân, tận dụng nhận thức phi lý của người tiêu dùng về giá cả có thể sử dụng giá như một công cụ cạnh tranh mạnh mẽ. Phương pháp định giá giống như X.99 Yuan chung trong cuộc sống, và chính các thương nhân thành thạo theo cách này quyết định sự lựa chọn của người tiêu dùng.

 

03 yếu tố giá

Có nhiều chiến lược và phương pháp định giá được thiết lập trong lĩnh vực truyền thống. Các ý tưởng cơ bản và sản phẩm internet có thể được chia sẻ, và sự khác biệt có thể được so sánh để tham khảo!

Sự khác biệt chính của các sản phẩm internet là cấu trúc chi phí và thu nhập của hàng hóa tương đối phức tạp, khác với "chênh lệch chi phí thu nhập hàng hóa thực sự" của hàng hóa vật chất. Internet có thể tạo ra một loạt các mô hình lợi nhuận chéo mà không nhất thiết phải tính phí người dùng. Giá cả là ít quan trọng hơn hàng hóa truyền thống. Ngoài ra, người dùng quyết định với giá. Giá trị sản phẩm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tâm lý của người dùng và giá cả linh hoạt. Nhưng mặt khác, đám đông cực kỳ nhạy cảm với giá của các sản phẩm internet!

1. Các yếu tố nội tại

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả có thể được chia thành các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài. Ví dụ: Xem xét nhóm mục tiêu và định vị, định vị thị trường của sản phẩm xác định phạm vi giá và có nên theo đuổi lợi nhuận về tài chính hay không. Nếu lợi nhuận không phải là mục tiêu, giá có thể thấp hơn chi phí. Hầu hết các sản phẩm internet không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhưng đối với người dùng bao quanh, vì vậy không có điểm mấu chốt cho giá cả.

2. Các yếu tố bên ngoài

Trong số các yếu tố bên ngoài, trước tiên hãy xem xét độ co giãn của nhu cầu, độ co giãn nhu cầu = thay đổi phần trăm về số lượng yêu cầu/thay đổi tỷ lệ phần trăm về giá. Nhu cầu đối với hầu hết các sản phẩm internet rất đàn hồi và một số lượng lớn người dùng sẽ bị mất khi phí và giá tăng.

Thứ hai là tình hình thị trường. Mức độ phát triển của ngành công nghiệp càng cao, phần thưởng giá được hưởng càng nhỏ. Cuối cùng, có các yếu tố môi trường, chẳng hạn như cấp độ xã hội và kinh tế tổng thể, môi trường chính sách và các biện pháp kiểm soát pháp lý cấp vĩ mô. Nếu các sản phẩm được bán thông qua các kênh, tỷ suất lợi nhuận cần phải được dành riêng cho người trung gian.

 

04 Yếu tố giá

Có nhiều chiến lược và phương pháp định giá được thiết lập trong lĩnh vực truyền thống. Các ý tưởng cơ bản có thể được chia sẻ với các sản phẩm Internet và sự khác biệt có thể được so sánh để tham khảo.

Sự khác biệt chính của các sản phẩm internet là cấu trúc chi phí và thu nhập của hàng hóa tương đối phức tạp và khác với "chênh lệch chi phí thu nhập hàng hóa vật chất" của hàng hóa vật lý, Internet có thể tạo ra các mô hình lợi nhuận chéo khác nhau, không nhất thiết tính phí người dùng. Giá cả là ít quan trọng hơn hàng hóa truyền thống. Ngoài ra, người dùng quyết định với giá. Giá trị sản phẩm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tâm lý của người dùng và giá cả linh hoạt. Nhưng mặt khác, đám đông cực kỳ nhạy cảm với giá của các sản phẩm internet.

Các yếu tố nội bộ

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả có thể được chia thành các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài. Ví dụ, xem xét nhóm mục tiêu và định vị, định vị thị trường của sản phẩm xác định phạm vi giá. Và có theo đuổi lợi nhuận về tài chính hay không. Nếu lợi nhuận không phải là mục tiêu, giá có thể thấp hơn chi phí. Hầu hết các sản phẩm internet không nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhưng đối với người dùng bao quanh, vì vậy không có điểm mấu chốt cho giá cả.

Yếu tố bên ngoài

Trong số các yếu tố bên ngoài, trước tiên hãy xem xét độ co giãn của nhu cầu, độ co giãn nhu cầu = thay đổi phần trăm về số lượng yêu cầu / thay đổi tỷ lệ phần trăm về giá. Nhu cầu đối với hầu hết các sản phẩm internet rất đàn hồi và một số lượng lớn người dùng sẽ bị mất khi phí và giá tăng. Thứ hai là tình hình thị trường. Mức độ phát triển của ngành công nghiệp càng cao, phần thưởng giá được hưởng càng nhỏ. Cuối cùng, có các yếu tố môi trường, cấp độ xã hội và kinh tế tổng thể, môi trường chính sách và các biện pháp kiểm soát pháp lý vĩ mô. Nếu các sản phẩm được bán thông qua các kênh, tỷ suất lợi nhuận cần phải được dành riêng cho người trung gian.

 

Sáu chiến lược giá chung

Giá giảm giá, giá cả tâm lý, giá khác biệt, giá cả khu vực, giá cả kết hợp và giá sản phẩm mới.

 

Phân loại Mỹ

Giá cả cạnh tranh, giá cả chi phí, định giá lướt qua, định giá giới hạn, giá cả người lãnh đạo tổn thất, giá định hướng thị trường, giá thâm nhập, giá cả phân biệt giá, v.v.

 

05 Tâm lý học tiêu dùng

Ngoài phân tích chi phí, phân tích sản phẩm cạnh tranh và phân tích năng lượng chi tiêu của nhóm khách hàng, chúng tôi cũng cần thành thạo một số tâm lý tiêu dùng cần thiết trước khi thiết lập giá.

Hiệu ứng neo có nghĩa là khi mọi người cần đưa ra ước tính định lượng của một sự kiện, họ sẽ sử dụng một số giá trị cụ thể nhất định làm giá trị bắt đầu và giá trị bắt đầu hoạt động giống như một mỏ neo để hạn chế giá trị ước tính. Kết quả là, khi bạn đưa ra quyết định, bạn sẽ vô thức chú ý đến thông tin mà bạn có được ban đầu. Nó chỉ là một thiên vị nhận thức mà mọi người đều có. Các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế của nó, và chúng tôi cũng có thể sử dụng neo để tạo ra lợi thế. Những người bình thường sử dụng hiệu ứng neo, và nơi tốt nhất để sử dụng nó là tại bàn đàm phán.

Đặc biệt là khi chúng tôi cần đàm phán giá khi chúng tôi bán sản phẩm, một số nền tảng có chức năng thương lượng và nhiều bạn bè có thể khiến khách hàng ngay lập tức có giá một mua, nhưng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với giá nhiều hơn để tăng tỷ lệ chuyển đổi!

Tóm tắt: Nhiều người có một sự hiểu lầm khi đàm phán, nghĩa là bầu không khí đàm phán đôi khi rất căng thẳng và cả hai bên đều không sẵn lòng đưa ra lời đề nghị trước, vì sợ rằng các chiến lược và điểm yếu của họ sẽ bị phơi bày nếu họ nói trước. Tuy nhiên, hiệu ứng neo cho chúng ta biết rằng tốt hơn nhiều để tấn công trước. Bởi vì giá được trích dẫn đầu tiên sẽ trở thành điểm neo và các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ luôn tập trung vào giá này. Và giá càng cao, càng tốt, chỉ cần cẩn thận để không quá thái quá để không tức giận bên kia.

Để lại một bình luận

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.