Đang kết nối
Trung Quốc & Thế giới

ChinaAndWorldKết nối Trung Quốc và thế giới
Kinh doanh ở Trung Quốc

Với sự nhận dạng rộng lớn, khoảng cách chính trị, kinh tế và văn hóa, điều hướng môi trường kinh doanh Trung Quốc phức tạp có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Có các excerc Uracral Multicalt của chúng tôi về quy mô của bạn, bạn có thể tăng cấp sức mạnh lớn của thị trường hỗ trợ và tiêu dùng ở Trung Quốc.

Khám phá kinh doanh ở Trung Quốc (tiếng Anh)
Giúp các công ty Trung Quốc đi biển

Các doanh nghiệp cần hiểu sâu về môi trường xã hội, chính trị, thương mại, kinh tế và kỹ thuật của hơn 200 quốc gia và khu vực của sáu lục địa. Chúng tôi có công nghệ và thực tiễn ở nước ngoài ở Trung Quốc, và chúng tôi đang ở trong các lĩnh vực của Cross -Berder E -Commerce Amazon, Station độc lập, ứng dụng Apple, Ứng dụng Android, ứng dụng Android, Tiếp thị quảng cáo, Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ở nước ngoài, Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm , Trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực khác.

Tìm hiểu về việc đi biển (Trung Quốc)

Nhóm của chúng tôi nhóm của chúng tôi

Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia thương mại quốc tế ưu tú, bao gồm cựu Emplayes của Alibaba, McKinsey, Nghị viện châu Âu và nhiều hơn nữa. Kinh nghiệm làm việc ba lần và những người hiểu biết kinh doanh Trung Quốc địa phương. Bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi để suy nghĩ đúng cho doanh nghiệp của bạn.

Nhóm của chúng tôi có kinh nghiệm làm việc của các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới và kinh nghiệm giáo dục của các trường kinh doanh hàng đầu thế giới và cung cấp những hiểu biết toàn cầu kịp thời nhất trong các mạng lưới chuyên gia địa phương của riêng họ ở nhiều quốc gia khác nhau. VàChinaAndWorldHợp tác để làm cho doanh nghiệp của bạn đi trên toàn cầu.