Tuân thủ hệ thống thị trường chuỗi cung ứng quốc tế

International supply chain market system compliance

#Supplychainman Quản lý #laws #Regulation

 

Khi thế giới ngày càng trở nên toàn cầu hóa, quản lý chuỗi cung ứng trở nên phức tạp hơn - đặc biệt là khi nói đến thương mại quốc tế. Với các quy định và tiêu chuẩn tuân thủ khác nhau ở các quốc gia khác nhau, các chuyên gia chuỗi cung ứng phải điều hướng một mạng lưới yêu cầu phức tạp để đảm bảo hoạt động của họ duy trì hợp pháp và đạo đức.


Một khía cạnh quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng quốc tế là phân tích thị trường.

Với rất nhiều thị trường khác nhau trên thế giới, có thể khó xác định những thị trường nào là lựa chọn khả thi cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Các yếu tố như nhu cầu địa phương, cạnh tranh và thách thức hậu cần đều chơi trong phân tích này.


Khi một thị trường đã được xác định, bước tiếp theo là đảm bảo tuân thủ các quy định của địa phương và quốc tế.

Đây là nơi các chuyên gia chuỗi cung ứng phải đặc biệt siêng năng, vì vi phạm các quy định này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và tài chính. Một ví dụ về quy định quốc tế quan trọng là Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài (FCPA), cấm mua chuộc các quan chức nước ngoài để có được lợi thế kinh doanh. Một ví dụ khác là quy tắc khoáng sản xung đột, đòi hỏi các công ty phải điều tra chuỗi cung ứng của họ đối với các khoáng sản có thể liên quan đến vi phạm nhân quyền.


Để đảm bảo tuân thủ các quy định này và các quy định khác, các công ty có thể thực hiện nhiều biện pháp khác nhau.

Chúng có thể bao gồm tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng về các đối tác hoặc nhà cung cấp tiềm năng, tham gia vào các hoạt động siêng năng để xác nhận việc tuân thủ các quy định và duy trì tài liệu nghiêm ngặt về các hoạt động của chuỗi cung ứng.


Ngoài việc tuân thủ quy định, cũng có một sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào những cân nhắc về đạo đức trong quản lý chuỗi cung ứng.

Người tiêu dùng ngày càng ý thức về tác động của các giao dịch mua hàng của họ đối với thế giới xung quanh và họ hy vọng các công ty sẽ duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao. Điều này có thể bao gồm đảm bảo các hoạt động lao động công bằng, giảm thiểu tác động môi trường hoặc tìm nguồn cung ứng vật liệu có trách nhiệm.


Nhìn chung, điều hướng chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi cả sự hiểu biết sâu sắc về các quy định và cam kết đối với các thực hành đạo đức. Với các chiến lược đúng đắn, các công ty có thể tham gia thành công các thị trường mới trong khi tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ và đạo đức cao nhất.


Để lại một bình luận

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.