Thực tiễn tốt nhất trong quản lý nhà cung cấp

Best Practices in Supplier Management

 

#Supplierman Quản lý #collaborativerelationships

 

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao ngày nay, vai trò của quản lý chuỗi cung ứng không thể được cường điệu hóa. Chuỗi cung cấp là các thành phần quan trọng của hầu hết các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp, và quản lý hiệu quả chúng là chìa khóa cho sự thành công của tổ chức. Một trong những lĩnh vực trọng tâm quan trọng nhất cho các nhà quản lý chuỗi cung ứng là quản lý nhà cung cấp. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số thực tiễn tốt nhất trong quản lý nhà cung cấp để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả.

 

1. Thiết lập các kênh liên lạc rõ ràng:

Một trong những yêu cầu chính của chương trình quản lý nhà cung cấp hiệu quả là các kênh liên lạc rõ ràng và cởi mở với các nhà cung cấp. Như vậy, tất cả các kênh truyền thông nên được thiết lập và thỏa thuận bởi nhà cung cấp và tổ chức. Các kênh truyền thông phải nhất quán, minh bạch và bao gồm các dòng trách nhiệm rõ ràng cho cả hai bên.

 

2. Đặt kỳ vọng:

Điều quan trọng là đặt kỳ vọng rõ ràng cho nhà cung cấp, đặc biệt là liên quan đến chất lượng, giao hàng và chi phí. Các nhà cung cấp cần nhận thức được các mức dự kiến ​​tối thiểu của tổ chức trong các lĩnh vực này, cũng như bất kỳ mục tiêu nào mà tổ chức đã đặt ra. Phản hồi thường xuyên nên được cung cấp cho nhà cung cấp để giúp họ cải thiện hiệu suất của họ.

 

3. Thiết lập các mối quan hệ hợp tác:

Các mối quan hệ thành công nhất giữa các nhà cung cấp và các tổ chức có xu hướng hợp tác. Thay vì xem các nhà cung cấp là nhà cung cấp chỉ cần cung cấp hàng hóa và dịch vụ, các tổ chức nên nỗ lực xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với các nhà cung cấp của họ. Những mối quan hệ như vậy có xu hướng chủ động hơn, với cả hai bên làm việc cùng nhau để xác định và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn.

 

4. Tiến hành kiểm toán thường xuyên:

Kiểm toán thường xuyên cần được tiến hành trên tất cả các nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ đang đáp ứng các yêu cầu do tổ chức đặt ra. Các cuộc kiểm toán này nên được tiến hành cả tại chỗ và ngoại lệ để có được một bức tranh đầy đủ về các hoạt động của nhà cung cấp. Bất kỳ sai lệch nào so với các tiêu chuẩn đã thỏa thuận nên được giải quyết và các hành động khắc phục được thực hiện.

 

5. Thực hiện số liệu hiệu suất:

Các chỉ số hiệu suất chính cần được thiết lập và theo dõi cho tất cả các nhà cung cấp. Điều này có thể bao gồm các số liệu như giao hàng đúng hạn, tỷ lệ khiếm khuyết và chi phí. Các số liệu như vậy có thể được sử dụng để xác định các vấn đề tiềm năng sớm và để giúp các nhà cung cấp cải thiện hiệu suất của họ.

 

6. Phát triển kế hoạch dự phòng:

Để quản lý các rủi ro liên quan đến thất bại của nhà cung cấp, điều quan trọng là phải có kế hoạch dự phòng. Điều này có thể bao gồm có các nhà cung cấp thay thế ở chế độ chờ, kiểm toán thường xuyên và có các kênh liên lạc rõ ràng với các nhà cung cấp.

 

Tóm lại, quản lý nhà cung cấp hiệu quả là điều cần thiết để quản lý chuỗi cung ứng thành công. Các tổ chức cần thiết lập các kênh liên lạc rõ ràng, đặt kỳ vọng, xây dựng các mối quan hệ hợp tác, tiến hành kiểm toán thường xuyên, thực hiện số liệu hiệu suất và phát triển các kế hoạch dự phòng. Bằng cách tuân theo các thực tiễn tốt nhất này, các tổ chức có thể đảm bảo rằng các nhà cung cấp của họ đang đáp ứng các yêu cầu của họ và đóng góp cho sự thành công của tổ chức.


Để lại một bình luận

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.