Kết quả có lợi nhuận của chiến lược chuỗi cung ứng bản địa hóa

The Profitable Outcome of Localizing Supply Chain Strategy

#SupplychainedTrargety #Profitability

 

Khi thế giới liên tục phát triển và hệ thống giao thông toàn cầu trở nên phát triển hơn, các doanh nghiệp ngày càng trở nên phụ thuộc vào việc gia công và gia công. Mặc dù phương pháp này có thể có những ưu điểm như giảm chi phí và truy cập vào phạm vi tài nguyên rộng hơn, nhưng nó cũng mang lại nhiều thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng, các vấn đề kiểm soát chất lượng, thời gian dẫn đầu và sự khác biệt văn hóa cản trở giao tiếp. Để giảm thiểu những thách thức này, việc định vị các chiến lược chuỗi cung ứng đã trở thành một giải pháp hiệu quả cho nhiều doanh nghiệp trong việc tăng tỷ suất lợi nhuận của họ.

Vị trí các chiến lược chuỗi cung ứng đề cập đến việc giữ các quy trình tìm nguồn cung ứng và sản xuất trong biên giới trong nước, hoặc gần như che chở đối với các quốc gia có thời gian dẫn đầu ngắn hơn, môi trường chính trị và kinh tế ổn định và cơ sở hạ tầng tốt. Bằng cách áp dụng chiến lược này, các doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào các biến số thương mại quốc tế nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nội địa hóa cung cấp cho doanh nghiệp một số lợi ích, khiến nó trở thành một cách tiếp cận hấp dẫn:

 

1. Giảm chi phí vận chuyển

Vị trí chiến lược chuỗi cung ứng làm giảm đáng kể chi phí vận chuyển. Kể từ quá trình tìm nguồn cung ứng, nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm được sản xuất trong một khu vực địa lý tương đối nhỏ hơn, các doanh nghiệp có thể giảm đáng kể chi phí vận chuyển của họ. Do đó, nhiều ngân sách được hướng đến nghiên cứu và phát triển, tiếp thị và các hoạt động nội bộ khác, góp phần tăng cường lợi nhuận.

 

2. Tính linh hoạt và khả năng đáp ứng

Các chiến lược chuỗi cung ứng cục bộ cung cấp cho các doanh nghiệp linh hoạt trong việc đáp ứng những thay đổi bất ngờ về nhu cầu, xu hướng thị trường và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Các công ty có thể nhanh chóng thích nghi với những thay đổi bằng cách giữ quá trình sản xuất gần nhà. Cách tiếp cận này cũng cho phép các doanh nghiệp truy cập vào các chu kỳ bổ sung nhanh hơn, từ đó cung cấp cho họ những lợi thế cạnh tranh.

 

3. Hiệu quả hoạt động

Nội địa hóa giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả hoạt động bằng cách giảm thời gian chì và giảm chi phí thực hiện hàng tồn kho. Với thời gian dẫn đầu giảm, các doanh nghiệp có thể tận dụng phương pháp kiểm kê trong thời gian, trong đó việc sản xuất phù hợp chặt chẽ với nhu cầu của khách hàng. Điều này cho phép các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm đáp ứng sở thích của khách hàng vào đúng thời điểm, giảm thiểu hàng tồn kho lỗi thời và do đó cải thiện lợi nhuận.

 

4. Kiểm soát chất lượng được cải thiện

Vị trí chiến lược chuỗi cung ứng cho phép các doanh nghiệp duy trì mức độ kiểm soát chất lượng cao bằng cách truy cập trực tiếp vào các cơ sở sản xuất và công nhân. Bằng cách giữ quy trình sản xuất tại nhà hoặc gần nhà, các doanh nghiệp có thể giám sát và thực thi các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Cách tiếp cận này không chỉ tăng cường sự hài lòng của khách hàng mà còn giảm thiểu tỷ lệ lợi nhuận và chi phí bảo hành.

 

Tóm lại, các chiến lược chuỗi cung ứng cục bộ là có lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp. Chúng cho phép các doanh nghiệp đạt được hiệu quả hoạt động, tính linh hoạt, khả năng đáp ứng và kiểm soát chất lượng được cải thiện, cuối cùng dẫn đến giảm chi phí, phân bổ ngân sách tập trung hơn, tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận cao hơn. Khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng trở nên thường xuyên hơn, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp là bản địa hóa các chiến lược của họ cho sự bền vững lâu dài của hoạt động của họ.


Để lại một bình luận

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.