โซลูชันข้อเสนอแนะ

ทำให้เป็น
ความประทับใจทันที
ด้วยภาพเคลื่อนไหวที่ซีดจางหรือสไตล์ GIF