ชำระเงิน
เคาน์เตอร์ชำระเงิน

Please let us know once you make the payment. 支付后请主动联系并通知我们.