Petikan petikan

Disahkan 已 验证

Petikan yang anda terima adalah sah dan disediakan oleh ChinaAndWorld.

此 报价 单 已 通过 验证。