Penyelesaian maklum balas

Buat
kesan segera
Dengan gambar animasi yang pudar atau gif