פתרונות

האם אני

AMI (תשתית מדידה מתקדמת) ארכיטקטורת מערכת

 גזר לורם, מפתח משותף משופר, אבל אני אהיה באינקוד, וכאב של זמן נהדר. על מנת להכין חנינה מוזרה, שנוסטרוד מפעילה את עבודת אולמקו, למעט כעל נוחות הנוחות. שיעורי בית או כואבים של כאב בהנאה ביקורתית להיות זוג בריחה בכדורגל כאבים. למעט הם שחורים וקופידאט לא נכונים

PPMS

מערכת ניהול כוח-תשלום מראש (PPMS)

 אימוץ מבנה מסד הנתונים היחסי של הלקוח / השרת המשופרים, זהו מערכת ניהול עם פונקציה של רישום, התקנה, תשלום מראש, קריאת מטר, סטטיסטיקות מטען וחקירה כללית המצוידת בכל מיני מטרים וואט כולל שלב יחיד ושלוש שלב Meters Palepadement Meters Pacement, מד PLC, מטר רב-מחקרי, מטר רב-פונקציונלי וכו '.